Als er één domein is waar veel zal veranderen in de komende jaren, dan is het wel de landbouw. De landbouw is de grootste uitgavepost van de Europese Unie (met ruim 250 miljard aan subsidies voor de komende jaren), tegelijk is het een problematische sector. Het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft ervoor gezorgd dat er her en der veel schade wordt aangericht. De bijen zitten in zwaar weer. En zonder bijtjes geen kruisbestuiving tussen de bloemetjes. In het kielzog van de bijen zijn er bovendien talloze insectensoorten waarmee het slecht gaat. Een Duits onderzoek waaruit bleek dat er de afgelopen vijftig jaar een afname van 75 procent heeft plaatsgevonden onder insectenaantallen, werd als zeer schokkend ervaren door iedereen die er een beetje verstand van heeft. Welke gevolgen het precies gaat hebben voor het milieu, is lastig te voorspellen. Wel is zo klaar als een klontje dat het zeer risicovol om een ecosysteem op welke manier dan ook danig uit evenwicht te brengen. Hoog tijd om in te grijpen dus!

We moeten van de chemische bestrijdingsmiddelen af

De grote boosdoeners in deze bedreiging van bijen, vlinders en andere insecten zijn de chemische bestrijdingsmiddelen. De afgelopen jaren heeft de Europese Unie al meerdere bestrijdingsmiddelen in de landbouw aan banden gelegd. Momenteel ligt vooral het gebruik van glyfosaat onder vuur. Dit vindt men onder meer in het populaire bestrijdingsmiddel Round Up. Gebruikt u dit middel voor uw gewassen, siertuin, fruitbomen of iets anders? Stop er dan nu mee! Er zijn biologische alternatieven die uw gewassen eveneens kunnen beschermen.

Duurzame landbouw met biologische bestrijding

Op Biogroei.be vindt u allerlei biologische wijzen om uw flora te beschermen tegen ongenode gasten. Slakken zijn bijvoorbeeld een groot probleem voor wie kroppen sla laat groeien. Gebruik geen chemische slakkenkorrels om slakken te bestrijden! Deze vormen ook een gevaar voor sympathiekere soorten dan de slak. Als alternatief kunt u aaltjes tegen slakken gebruiken. Aaltjes kronkelen onder de grond, op zoek naar slakken om binnen te dringen. Dit maakt de slak ziek en deze sterft na een paar dagen. De natuur is heel wreed, maar de natuur is altijd beter dan de chemie. Zodra de slak ontbindt, komen er nieuwe aaltjes vrij die ook stuk voor stuk op slakkenjacht gaan. Zo is de introductie van aaltjes een zeer efficiente manier om slakken over de kling te jagen. Meerdere gebruikers op de site van Biogroei maken melding dat ze na het verspreiden van aaltjes geen slak meer hebben gezien. Vanaf dat moment waren hun kroppen sla en hosta's onaangevreten! Wilt u uw slakken bestrijden en de natuur beschermen? Kies voor aaltjes!Leave a Reply